El portal dels llibres il·lustrats per a la seva publicació
eng  |  cat  |  esp
nota legal

Informació general:

Associació Professional d'Il.lustradors de Catalunya
Dades de registre: Departament de Treball, dipòsit 08/12-C
G58205857
www.apic.es

Propietat Intel.lectual i ús dels continguts:

Queden reservats a favor de l'APIC tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.

Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre Propietat Intel.lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades:

APIC es reserva la facultat d'incloure les dades que l'usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-los enviar la informació que consideri del seu interès per qualsevol mitjà.

En relació amb aquestes dades, l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d'invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.

Per a l'exercici d'aquests drets l'usuari haurà de dirigir la sol.licitud per escrit a l'APIC a l'adreça següent: C. Balmes 205, 1r 1a B, 08006 Barcelona.

APIC es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat:

L'usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa al seu propi compte i risc.

APIC no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització.

APIC no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin causar al sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d'aquesta pàgina web.

 
inici  |  qui som  |  com funciona  |  projectes  |  contacte  |   nota legal   |  Usuaris registrats
APIC · Balmes, 177 1r 2a · 08006 Barcelona· Spain · Tel (+34) 934161474. All Rights Reserved. Design: TRmultistudio